วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ต ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดภูเก็ต และอัยการ สคช. ร่วมกันไกล่เกลี่ยข้อพิพาท กรณี นางปาณิกาฯ ยื่นถวายฎีกา กรณีหนี้เงินกู้ ที่ผู้ร้องให้คู่กรณียืม จำนวน 79,836.85 บาท โดยผู้ร้องและคู่กรณีสามารถตกลงกันได้ โดยคู่กรณีจะชำระหนี้ให้แก่ผู้ร้องเดือนละ 2,000 บาท จำนวน 60 งวด

วิสัยทัศน์

"สร้างสังคมแห่งความเป็นธรรมบนรากฐานของความเท่าเทียม"

สายด่วนกระทรวงยุติธรรม 1111 กด 77

ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตหลังใหม่ ชั้น 2 ศูนย์ราชการจังหวัดภูเก็ต เลขที่ 9/99 ถนนเจ้าฟ้า ตำบลตลาดเหนือ

อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

โทร. 076 215850