วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ต โดยกลุ่มพัฒนาฯร่วมกับสำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ต ดำเนินรายการวิทยุ ส.ทร3 ทหารเรือภูเก็ต หัวข้อเรื่องสิทธิในการได้รับการเยียวยาจากรัฐของผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญาและการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

วิสัยทัศน์

"สร้างสังคมแห่งความเป็นธรรมบนรากฐานของความเท่าเทียม"

สายด่วนกระทรวงยุติธรรม 1111 กด 77

ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตหลังใหม่ ชั้น 2 ศูนย์ราชการจังหวัดภูเก็ต เลขที่ 9/99 ถนนเจ้าฟ้า ตำบลตลาดเหนือ

อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

โทร. 076 215850