วันศุกร์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หอประชุมศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายพยุงศักดิ์ กาฬมิค ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ตร่วมในพิธีวันที่ระลึก พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖โดยมีนายอำนวย พิณสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะและหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ร่วมวางพานพุ่มดอกไม้เบื้องหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์อย่างพร้อมเพรียง

 

 

 

 

 

 

 

วิสัยทัศน์

"สร้างสังคมแห่งความเป็นธรรมบนรากฐานของความเท่าเทียม"

สายด่วนกระทรวงยุติธรรม 1111 กด 77

ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตหลังใหม่ ชั้น 2 ศูนย์ราชการจังหวัดภูเก็ต เลขที่ 9/99 ถนนเจ้าฟ้า ตำบลตลาดเหนือ

อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

โทร. 076 215850