วันที่ 3 มีนาคม 2566 สำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ต โดยกลุ่มพัฒนาฯร่วมกับสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต และ To be number 1 ของสำนักงานคุมประพฤติ จังหวัดภูเก็ต ดำเนินรายการวิทยุ ส.ทร3 ทหารเรือภูเก็ต หัวข้อเรื่อง บทบาท ภารกิจ หน้าที่ ของกรมคุมประพฤติ และวันคล้ายวันสถาปนากรมคุมประพฤติครบรอบ 31 ปี

 

 

 

 

 

วิสัยทัศน์

"สร้างสังคมแห่งความเป็นธรรมบนรากฐานของความเท่าเทียม"

สายด่วนกระทรวงยุติธรรม 1111 กด 77

ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตหลังใหม่ ชั้น 2 ศูนย์ราชการจังหวัดภูเก็ต เลขที่ 9/99 ถนนเจ้าฟ้า ตำบลตลาดเหนือ

อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

โทร. 076 215850