วันที่ 13 มีนาคม 2566 เวลา 08.00 น . นายพยุงศักดิ์ กาฬมิค ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้นายนิติพงษ์ คงแก้ว พนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พร้อมด้วยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลางานท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร และสดุดีวีรกรรมท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร และบรรพชนผู้กล้าเมืองถลาง โดยมีนายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธี มีข้าราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ เข้าร่วม ณ อนุสาวรีย์ท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร สี่แยกบ้านท่าเรือ ตำบลศรีสุทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมดังกล่าว จังหวัดภูเก็ตร่วมกับมูลนิธิท้าวเทพกระษัตรี-ท้าวศรีสุนทร จัดขึ้นเพื่อเป็นการเทิดทูนเชิดชู เกียรติประวัติ และสดุดีวีรกรรมอันยิ่งใหญ่ของบรรพชนเมืองถลางที่ต่อสู้กับกองทัพข้าศึกเมื่อปี พ.ศ. 2328 โดยมีท่านผู้หญิงจันกับคุณหญิงมุกหรือท้าวเทพกระษัตรี-ท้าวศรีสุนทร เป็นผู้นำทัพ จนในวันที่ 13 มีนาคม 2328 สามารถเอาชนะทัพทหารพม่าได้ในที่สุด
ต่อมาในปี พ.ศ. 2509 นายอ้วน สุระกุล อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้ร่วมกับประชาชนชาวจังหวัดภูเก็ตก่อสร้างอนุสาวรีย์ไว้ที่บริเวณสี่แยกท่าเรือ เพื่อให้ประชาชนได้นั้นระลึกถึงพระปรีชาสามารถวีรกรรมอันกล้าหาญที่มีต่อชาวจังหวัดภูเก็ตในอดีต และในวันนี้ถือเป็น วันแห่งถลางชนะศึก ซึ่งตรงกับวันที่ 13 มีนาคม 2566
 
 
 
 
 
วิสัยทัศน์

"สร้างสังคมแห่งความเป็นธรรมบนรากฐานของความเท่าเทียม"

สายด่วนกระทรวงยุติธรรม 1111 กด 77

ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตหลังใหม่ ชั้น 2 ศูนย์ราชการจังหวัดภูเก็ต เลขที่ 9/99 ถนนเจ้าฟ้า ตำบลตลาดเหนือ

อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

โทร. 076 215850