วันที่ 13 มีนาคม 2566 เวลา 14.00 น. เจ้าหน้าที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ต เข้าพบพนักงานสอบสวน สภ.วิชิต เพื่อประชุมชี้แจงแนวทางในการจัดตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน ประจำสถานีตำรวจภูธรวิชิต ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

วิสัยทัศน์

"สร้างสังคมแห่งความเป็นธรรมบนรากฐานของความเท่าเทียม"

สายด่วนกระทรวงยุติธรรม 1111 กด 77

ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตหลังใหม่ ชั้น 2 ศูนย์ราชการจังหวัดภูเก็ต เลขที่ 9/99 ถนนเจ้าฟ้า ตำบลตลาดเหนือ

อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

โทร. 076 215850