วันที่ 14 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 น. เจ้าหน้าที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ต เข้าพบพนักงานสอบสวน ณ สภ.เมืองภูเก็ต และคณะทำงาน ศกช. ประจำ สภ เมืองภูเก็ต เพื่อตรวจประเมินจัดตั้ิงเป็นศูนย์ไกล่เกลี่ยภาคประชาชน และประชุมชี้แจงแนวทางในการดำเนินงานของศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน

 

วิสัยทัศน์

"สร้างสังคมแห่งความเป็นธรรมบนรากฐานของความเท่าเทียม"

สายด่วนกระทรวงยุติธรรม 1111 กด 77

ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตหลังใหม่ ชั้น 2 ศูนย์ราชการจังหวัดภูเก็ต เลขที่ 9/99 ถนนเจ้าฟ้า ตำบลตลาดเหนือ

อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

โทร. 076 215850