วันที่ 15 มีนาคม 2566 เวลา 14.30 น. สำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ต โดยเจ้าหน้าที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ต เข้าพบพนักงานสอบสวน ณ สภ.กะทู้ เพื่อประชุมชี้แจงแนวทางในการดำเนินงานของศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน

วิสัยทัศน์

"สร้างสังคมแห่งความเป็นธรรมบนรากฐานของความเท่าเทียม"

สายด่วนกระทรวงยุติธรรม 1111 กด 77

ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตหลังใหม่ ชั้น 2 ศูนย์ราชการจังหวัดภูเก็ต เลขที่ 9/99 ถนนเจ้าฟ้า ตำบลตลาดเหนือ

อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

โทร. 076 215850