วันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ สำนักงานป.ป.ช. ประจำจังหวัดภูเก็ต นายพยุงศักดิ์ กาฬมิค ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมพิธีเปิดสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดภูเก็ต โดยมี พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการ ป.ป.ช เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายสุขสันต์ ประสาระเอ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดภูเก็ต นายอานุภาพ รอดขวัญ ยอดระบำ นายอำนวย พิณสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดภูเก็ต องค์กร และแขกผู้มีเกียรติร่วมในพิธี

 

 

 

 

 

 

 

 

วิสัยทัศน์

"สร้างสังคมแห่งความเป็นธรรมบนรากฐานของความเท่าเทียม"

สายด่วนกระทรวงยุติธรรม 1111 กด 77

ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตหลังใหม่ ชั้น 2 ศูนย์ราชการจังหวัดภูเก็ต เลขที่ 9/99 ถนนเจ้าฟ้า ตำบลตลาดเหนือ

อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

โทร. 076 215850