สำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ต พ่นยาฆ่าเชื้อป้องกันโควิด-19 เพื่อความปลอดภัยของทุกคน ป้องกันตัวเอง ดูแลคนรอบข้าง ร่วมรับผิดชอบสังคม
#ยุติธรรมใส่ใจ #โควิดเราต้องรอด

วิสัยทัศน์

"สร้างสังคมแห่งความเป็นธรรมบนรากฐานของความเท่าเทียม"

สายด่วนกระทรวงยุติธรรม 1111 กด 77

ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตหลังใหม่ ชั้น 2 ศูนย์ราชการจังหวัดภูเก็ต เลขที่ 9/99 ถนนเจ้าฟ้า ตำบลตลาดเหนือ

อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

โทร. 076 215850