วันศุกร์ ที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ.2563 ผอ.สำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ตพร้อมคณะ เข้าเยี่ยมคารวะ นายสุวิทย์ สุริยะวงค์ นายอำเภอถลาง เพื่อหารือแนวทางในการอำนวยความยุติธรรมและสร้างความรับรู้ความรู้ด้านกฏหมายและกระบวนการยุติธรรม ให้แก่ประชาชนในเขตพื้นที่อำเภอถลาง

วิสัยทัศน์

"สร้างสังคมแห่งความเป็นธรรมบนรากฐานของความเท่าเทียม"

สายด่วนกระทรวงยุติธรรม 1111 กด 77

ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตหลังใหม่ ชั้น 2 ศูนย์ราชการจังหวัดภูเก็ต เลขที่ 9/99 ถนนเจ้าฟ้า ตำบลตลาดเหนือ

อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

โทร. 076 215850