วันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 น ณ เรือนจำจังหวัดภูเก็ต ให้การต้อนรับ ว่าที่ร้อยตรีธนกฤต จิตอารีย์รัตน์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และคณะในการลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ต และประชุมร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม รับฟังสรุปผลการดำเนินงาน และมอบนโยบายการดำเนินงานตามข้อสั่งการ รมต.ยธ. สำหรับการประชุมในครั้งนี้ มีงานที่เน้นย้ำคือ ศูนย์ยุติธรรมสร้างสุข            และให้ สยจ.ภก. ประสานการปฎิบัติในเรื่องการคุมประพฤติ โดยนำEMมาใช้แก่ผู้ต้องขังที่มีโทษเหลือน้อย

 

 

วิสัยทัศน์

"สร้างสังคมแห่งความเป็นธรรมบนรากฐานของความเท่าเทียม"

สายด่วนกระทรวงยุติธรรม 1111 กด 77

ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตหลังใหม่ ชั้น 2 ศูนย์ราชการจังหวัดภูเก็ต เลขที่ 9/99 ถนนเจ้าฟ้า ตำบลตลาดเหนือ

อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

โทร. 076 215850