วันที่ 19 มีนาคม 2565 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวังพร้อมทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่ ณ โรงเรียนกะทู้วิทยา ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

 

 

 

 

 

วิสัยทัศน์

"สร้างสังคมแห่งความเป็นธรรมบนรากฐานของความเท่าเทียม"

สายด่วนกระทรวงยุติธรรม 1111 กด 77

ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตหลังใหม่ ชั้น 2 ศูนย์ราชการจังหวัดภูเก็ต เลขที่ 9/99 ถนนเจ้าฟ้า ตำบลตลาดเหนือ

อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

โทร. 076 215850