สำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ ณ งานประจำปีของดีภูเก็ต 2565 บริเวณเวทีกลางสะพานหิน ระหว่างวันที่ 20- 28 มีนาคม 2565

 

 

 

 

 

วิสัยทัศน์

"สร้างสังคมแห่งความเป็นธรรมบนรากฐานของความเท่าเทียม"

สายด่วนกระทรวงยุติธรรม 1111 กด 77

ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตหลังใหม่ ชั้น 2 ศูนย์ราชการจังหวัดภูเก็ต เลขที่ 9/99 ถนนเจ้าฟ้า ตำบลตลาดเหนือ

อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

โทร. 076 215850