วันที่ 2 กันยายน 2565 สำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ต โดยนายนิติพงษ์ คงแก้ว พนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เข้าตรวจประเมินศูนย์ไกลเกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนตำบลตลาดใหญ่ 02 ณ วัดวิชิตสังฆาราม

 

 

 

 

วิสัยทัศน์

"สร้างสังคมแห่งความเป็นธรรมบนรากฐานของความเท่าเทียม"

สายด่วนกระทรวงยุติธรรม 1111 กด 77

ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตหลังใหม่ ชั้น 2 ศูนย์ราชการจังหวัดภูเก็ต เลขที่ 9/99 ถนนเจ้าฟ้า ตำบลตลาดเหนือ

อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

โทร. 076 215850