วันที่ 3 กันยายน 2565 สำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ต ร่วมหน่วยบริการเคลื่อนที่ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจของสำนักงานยุติธรรม ในโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ของเทศบาลราไวย์ ณ วัดสว่างอารมณ์ ตำบลราไวย์ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

 

 

 

 

วิสัยทัศน์

"สร้างสังคมแห่งความเป็นธรรมบนรากฐานของความเท่าเทียม"

สายด่วนกระทรวงยุติธรรม 1111 กด 77

ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตหลังใหม่ ชั้น 2 ศูนย์ราชการจังหวัดภูเก็ต เลขที่ 9/99 ถนนเจ้าฟ้า ตำบลตลาดเหนือ

อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

โทร. 076 215850