วันที่ 4 กันยายน 2565 สำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ต นำโดยนายพยุงศักดิ์ กาฬมิค ผู้อำนวยการสำนักงานจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมประชาสัมพันธ์บทบาทและภารกิจของสำนักงาน ณ สวนสาธารณสวนศรีภูวนาถ ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

 

 

 

 

 

 

 

 

วิสัยทัศน์

"สร้างสังคมแห่งความเป็นธรรมบนรากฐานของความเท่าเทียม"

สายด่วนกระทรวงยุติธรรม 1111 กด 77

ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตหลังใหม่ ชั้น 2 ศูนย์ราชการจังหวัดภูเก็ต เลขที่ 9/99 ถนนเจ้าฟ้า ตำบลตลาดเหนือ

อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

โทร. 076 215850