วันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน 2565 เวลา 05.00 น. สำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมโครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดภูเก็ต รวมพลังไทย ต้านภัยยาเสพติด เทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ครบรอบ 90 พรรษา ณ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต(หลังใหม่)-สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติจังหวัดภูเก็ต สวนหลวงร.9 โดยนายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่และประชาชน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิสัยทัศน์

"สร้างสังคมแห่งความเป็นธรรมบนรากฐานของความเท่าเทียม"

สายด่วนกระทรวงยุติธรรม 1111 กด 77

ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตหลังใหม่ ชั้น 2 ศูนย์ราชการจังหวัดภูเก็ต เลขที่ 9/99 ถนนเจ้าฟ้า ตำบลตลาดเหนือ

อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

โทร. 076 215850