วันที่ 13 กันยายน 2565 สำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ตเข้าร่วมบรรยายบทบาทภารกิจและให้ความรู้กฎหมายแก่ผู้ถูกคุมประพฤติ ที่สำนักสงฆ์กู้กู ร่วมกับสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต

 

 

 

วิสัยทัศน์

"สร้างสังคมแห่งความเป็นธรรมบนรากฐานของความเท่าเทียม"

สายด่วนกระทรวงยุติธรรม 1111 กด 77

ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตหลังใหม่ ชั้น 2 ศูนย์ราชการจังหวัดภูเก็ต เลขที่ 9/99 ถนนเจ้าฟ้า ตำบลตลาดเหนือ

อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

โทร. 076 215850